Menu Sluit
Bestemmingsplanprocedure

Bestemmingsplanprocedure

18 nov. 2021
Als de anterieure overeenkomst is gesloten tussen Amstelring en de gemeente, kan het nieuwe bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om de ontwikkeling van Holmkwartier mogelijk te maken.

In het bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden opgesteld voor de locatie. Op dit moment is het voorontwerp bestemmingsplan al in voorbereiding en vindt er veel overleg plaats tussen Amstelring en de gemeente Haarlemmermeer. Begin volgend jaar organiseert Amstelring naar verwachting een informatiebijeenkomst voor omwonenden over het voorontwerp bestemmingsplan.