Menu Sluit
enquete

Resultaten bewonersenquête Bornholm

30 okt. 2021
Dit voorjaar heeft het samenwerkingsverband ‘Bornholm met elkaar’ een bewonersenquête in de wijk gehouden over de thema’s: Ontmoeten, veiligheid, voorzieningen, wonen en participatie. 380* van de 7836 ‘Bornholmers’ vulden de enquête in. De resultaten laten zien dat mensen met veel plezier in Bornholm wonen en er zich prettig en veilig voelen. Bewoners gaven een 7+ aan hun wijk. Mooie resultaten.

De uitkomsten van de bewonersenquête zijn samengevat in een ‘factsheet’.  Wilt u nog meer weten, dan kunt u het rapport raadplegen.

Samen aan de slag

Bornholm met elkaar is een samenwerkingsverband om samen de wijk Bornholm nog prettiger en mooier te maken om in te wonen, werken en recreëren. Het samenwerkingsverband bestaat uit de wijkraad Bornholm, gemeente Haarlemmermeer, Stichting Amstelring Groep en woningcorporatie Ymere. Daarnaast is er nog een aantal lokale partners betrokken en wordt nauw opgetrokken met de bewoners van Bornholm.

Mijlpalen en plannen Bornholm met elkaar

De plannen voor de herontwikkeling van het terrein (rondom) het zorgcentrum Bornholm en Eijkenhove, genaamd Holmkwartier, van Amstelring worden steeds concreter. Eind dit jaar volgt naar verwachting een volgende informatiebijeenkomst voor omwonenden waarna het (voorontwerp) bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2022 ter inzage kan worden gelegd. Op het terrein vóór het zorgcentrum is inmiddels de Holmtuin gerealiseerd; een wijktuin waar kinderen heerlijk kunnen spelen, waar moestuintjes geplaatst zijn en waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Vrijwilligers onderhouden de Holmtuin.

De straten Alholm en Bandholm zijn aan de beurt voor nieuwe bestrating. De gemeente heeft een bewonersenquête gehouden om wensen en behoeften te inventariseren. Zodra het voorlopig ontwerp afgerond is, wordt in 2022 een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Ook willen de samenwerkingspartners Bornholm ‘beweegvriendelijker’ maken zodat inwoners gestimuleerd worden om te bewegen. 20% van inwoners gaf in de bewonersenquête aan dat zij meer wilden gaan sporten. De plaatsing van een ‘Beweegbank’ is een van de initiatieven rondom dit thema.

*De resultaten van de inwonersenquête zijn op basis van het aantal respondenten niet representatief voor de hele wijk Bornholm, maar geven wel een goed beeld van de wensen en meningen van de inwoners in Bornholm.